Ansku

Minusta:

Jooga ja meditaatio ovat tuoneet elämääni paljon enemmän kuin ehkä osaan ymmärtääkkään. Tärkeimpänä ne ovat kuitenkin olleet minulle hetkiä arjen keskellä pysähtyä ja hiljentyä, kääntyä kohti sisintäni. Olen oppinut näkemään itseni ja maailman totuudenmukaisempana ja ihmeellisempänä paikkana kuin aikaisemmin olisin uskonutkaan.

Oman sisimpäni matka on ollut hyvinkin haasteellinen. Muiden ulkopuolisen mielipiteen ja painostuksen myötä tieni on ensin kulkenut ihan väärään suuntaan ja sieltä monien karikkojen jälkeen nyt minusta viimein tuntuu, että olen oikealla polulla. Kuitenkin olen oppinut sen, että vääriä polkuja ei olekkaan vaikka osa niistä ehkä siltä tuntuisi, vaan jokaisella on meille tarkoitettu opetus, joskus hyvinkin selkeä, toisinaan taas täysi mysteeri.

Jooga ja meditaatio ovat minulle kokonaisuuden harjoituksia. Kokonaisuudella tarkoitan sitä, että harjoituksessa yhdistyy ihmisyyden kokonaistila joka pitää sisällään tämän hetken, menneen ja tulevan, kehon, sisimmän, mielen, tunteet, aistit jne. kokonaisuuden. Mikään ei ole erillinen, vaan kaikki toteutuvat ja toimivat yhdessä ja tukevat toinen toisiaan, luovat kokonaisuuden. Kaikki liittyvät ja linkittyvät toisiinsa, jotta voisimme olla tasapainoisempia niin sisäisesti kuin ulkoisestikkin.

Oman joogatieni aloitin Astangajoogalla yli viisitoista vuotta sitten. Meditaatio on tullut elämääni taas jo vähän aikaisemmin kun yläasteen käsityön opettajani huomasi herkän nuoren tytön elämän halinnan menettämisen lähestyvän lukion ja elämän muutoksen paineen alla ja opasti minulle yhden perusmeditaatio harjoitteen. Tuo meditaatio harjoitus on ollut minulle avuksi siitä lähtien monissa elämän tilanteissa, vaikka tuolloin en vielä tajunnutkaan, että kyseessä oli meditaatio harjoitus. Meditaatio, erilaiset hengitys ja tietoisuuden harjoitukset ovat myös nousseet vuosi vuodelta entistä tärkeämpään osaan omaa harjoitustani. Niiden kautta oma harjoitukseni on muuttunut kehollisesta harjoituksesta yhä syvällisemmäksi terapeuttisemmaksi harjoitukseksi henkisellä tasolla. Samalla oma harjoitukseni on muuttunut, pehmentynyt ja syventynyt. Harjoitus on opettanut minulle ennenkaikkea kärsivällisyyttä, luottamista ja itseni kuuntelua. Päivittäisten harjoitushetkien kautta olen kasvanut avoimemmaksi, myötätuntoisemmaksi ja rakastavammaksi niin itseäni kuin muita kohtaan.

Opettajana:

Opetuksessani pyrin painottamaan henkilökohtaisuutta ja jokaisen omaa matkaa. Tuntini koostuvat aina tilanteeseen ja osallistujille rakennetuista palikoista. Erinlaiset tietoisuus-, mindfulness-, meditaatio-, hengitys- ja syvärentoutus- harjoitukset ovat myös tunneillani tärkeässä osassa. Itsensä kuuntelemisen, pysähtymisen ja hiljentymisen välineet ovat tärkeässä osassa opetustani. Hengitys luo tunneillani reitin mielen ja sisäisen maailmamme välille. Energeettinen kehomme hyvinvointi ja sen yhteys kokonaisuuteen, josta aikaisemmin puhuin on myös tunneillani oleellisessa osassa.

Valmentajana:

Valmennuksessa henkilökohtaisuuden ja yksilöllisyyden paino kasvaa entisestään. Valmentajana koen, että minun tehtäväni on ennen kaikkia luoda luottamuksen ja tuen tila jossa sinä voit avautua itsellesi vieläkin syvemmällä ja todellisemmalla tasolla. Mindfulness Valmennuksessa toteutamme Mindfulnessin piirissä käytettäviä tutkittuja välineitä. Tietoisuuden valmennus on taas laajempi kokonaisuus mielen, kehon, tunteiden lisäksi pitäen sisällään myös energeettisen kehomme tiedostamisen välineitä. Valmennuksissa liikumme sinun yksilöllisessä tahdissasi, jotta voisit ymmärtää sinun omaa kokonaisuuttasi vieläkin paremmin. Lempeyden, sallivuuden ja pehmeyden kautta.

Hoitajana:

Kokonaisuuden ymmärtämisen kaipuu on vienyt matkaa myös eteenpäin, kohti erilaisia hoitoja. Ihmisten hoitaminen kokonaisuutena kiinnostaa minua vieläkin enemmän ja siksi erilaiset keholliset ja energeettiset hoitomuodot ovat nousseet niin omassa sisäisessä matkassa kuin muiden matkaoppaana entistä tärkeämpään rooliin. Näitä hoitoja ovat mm. Shiatsu, Reiki, Metaforinen hoito, Vyöhyketerapia sekä Kristalli- ja kivihoito.

Opinnot näiden hoitojen parissa ovat kehittäneet ymmärrystäni tuon aikaisemmin mainitsemani kokonaisuuden hahmottamiseen. Samalla kuitenkin tehneet minusta nöyremmän tämän kaiken äärellä. Elämä on jatkuvaa oppimista ja tasapainottelua, kaunista sellaista.

Anna-Maria Sinisalo (Ansku) Tietoisuuden Valmentaja, MBSR (Mindfulness Based Stress Deduction) ohjaaja, Jooga RYT 200, Meditaatio opettaja. Shiatsu terapeutti, Reiki ja metaforinen hoitaja. Jooga ja meditaatio -studion Pieni Hiljaisuus omistaja.